Energietransitie stoelt op welbegrepen eigenbelang

Op de website ‘NederlandBovenWater’ verscheen onlangs het artikel over de energietransitie.

Elektriciteit kurk voor economie. In het Nederland van een eeuw geleden beschikte minder dan één procent van de bevolking over elektriciteit in huis. In deze Coronatijd blijven dagelijks leven en economie draaien dankzij elektriciteit altijd en overal. We verbruiken steeds meer fossiele energie, ondanks de opkomst van hernieuwbare energiebronnen. Er is nog voldoende fossiele voorraad om daar nog decennia mee door te gaan maar -nog los van de bijdrage aan ongewenste klimaatverandering- eens is de koek op. Daarop anticiperen kan niet vroeg genoeg omdat een transitie van fossiel naar hernieuwbaar zeer ingrijpend is. Niet alleen voor verhoudingen in de wereld maar ook voor ons dagelijks leven, onze economie, onze infrastructuur en onze landschappen. Het gaat alles en iedereen raken.

Lees hier het hele artikel