Aanleiding

De gemeente Noordoostpolder is in 2015 bij de opstart van het windpark met de Windkoepel Noordoostpolder overeengekomen, dat zij jaarlijks voor een periode van 20 jaar een bedrag van €10.000 per aangrenzend dorp beschikbaar stelt ten behoeve van lokale projecten en activiteiten. Dorpsbelang Nagele heeft op haar beurt het idee opgevat om 75% van deze bijdrage jaarlijks onder te brengen in een lokale Coöperatie die als doel heeft, haar vermogen zo duurzaam mogelijk in te zetten en de opbrengst ten goede te laten komen van het dorp. In november 2016 is de Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele U.A. officieel opgericht bij de notaris.

Bestuursleden

Andries Poppe (voorzitter), Wietske Eilander (secretaris) en Pieter-Jan Vlaming (algemeen lid).

Het bestuur heeft Rutger Bergboer benoemd tot projectleider van Nagele in Balans.

Hij is bereikbaar op nummer 06-16600477 of rutger@energieknagele.nl

Op dit moment hebben wij een vacature voor een bestuurslid. Interesse? Stuur dan een e-mail naar energieknagele@outlook.com.

Bewoners Advies Commissie
Sinds juni 2019 is een Bewoners Advies Commissie actief als klankbord voor het bestuur van Energiek Nagele. Zij komen 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar om te adviseren, feedback te geven en mee te denken over de koers. Uitgangspunt is een vertegenwoordiging vanuit alle woonhoven. Op dit moment wordt de commissie gevormd door: Aranka Steenstra, Cor of Marian vd Reest, Gerrie Elswijk, Marjolein Kreulen, Kamilla Beuving, Wilco vd Sar, Rens Koene, Klaas Dijkstra, Roelof Duijff.
Heeft u belangstelling voor deze rol, laat het ons weten. Mail naar energieknagele@outlook.com.

Comité van Advies

Voor het project Nagele in Balans heeft Energiek Nagele een Comité van Advies aan zich verbonden. De leden zetten zich belangeloos in en ondersteunen het bestuur van Energiek Nagele onder andere door het geven van adviezen, het delen van kennis en het beschikbaar stellen van hun netwerk.

Mevrouw Sybilla Dekker; minister van Staat

(Profiel: aanpak complexe bestuurlijke processen en burgerparticipatie)

Mevrouw Laetitia Ouillet; directeur strategic area energy, TU Eindhoven

(Profiel: energiestrategie, techniek en innovatie)

De heer Jacco Karens; jurist Instituut voor Bouwrecht

(profiel: bouwrecht/juridisch)