Bestuur Energiek Nagele

Aanleiding

De gemeente Noordoostpolder is in 2015 bij de opstart van het windpark met de Windkoepel Noordoostpolder overeengekomen, dat zij jaarlijks voor een periode van 20 jaar een bedrag van €10.000 per aangrenzend dorp beschikbaar stelt ten behoeve van lokale projecten en activiteiten. Dorpsbelang Nagele heeft op haar beurt het idee opgevat om 75% van deze bijdrage jaarlijks onder te brengen in een lokale Coöperatie die als doel heeft, haar vermogen zo duurzaam mogelijk in te zetten en de opbrengst ten goede te laten komen van het dorp. In november 2016 is de Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele U.A. officieel opgericht bij de notaris.

Bestuursleden

Bestuur Energiek Nagele v.l.n.r: Gerard Spigt (penningmeester), Pieter-Jan Vlaming, Rutger Bergboer (voorzitter) en Wietske Eilander (secretaris) Andries Poppe.

Email: energieknagele@outlook.com