Organisatie

Projectleider: Rutger Bergboer

Rutger Bergboer
Contact: 06-16600477 – rutger@energieknagele.nl

Bestuursleden

Op dit moment hebben wij een vacature voor een bestuurslid. Interesse? Mail Rutger

Bewoners Advies Commissie

Sinds juni 2019 is een Bewoners Advies Commissie actief als klankbord voor het bestuur van Energiek Nagele. Zij komen 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar om te adviseren, feedback te geven en mee te denken over de koers. Uitgangspunt is een vertegenwoordiging vanuit alle woonhoven. Op dit moment wordt de commissie gevormd door:

 • Roelof Duijff
 • Aranka Steenstra
 • Cor of Marian vd Reest
 • Gerrie Elswijk
 • Marjolein Kreulen
 • Kamilla Beuving
 • Wilco vd Sar
 • Rens Koene
 • Klaas Dijkstra

Heeft u belangstelling voor deze rol, laat het ons weten.

Comité van Advies

Voor het project Nagele in Balans heeft Energiek Nagele een Comité van Advies aan zich verbonden. De leden zetten zich belangeloos in en ondersteunen het bestuur van Energiek Nagele onder andere door het geven van adviezen, het delen van kennis en het beschikbaar stellen van hun netwerk.

 • Mevrouw Sybilla Dekker; minister van Staat. Profiel: aanpak complexe bestuurlijke processen en burgerparticipatie
 • Mevrouw Laetitia Ouillet; directeur strategic area energy, TU Eindhoven. (Profiel: energiestrategie, techniek en innovatie)
 • De heer Jacco Karens; jurist Instituut voor Bouwrecht. (profiel: bouwrecht/juridisch)

Onze partners