Terugblik informatiebijeenkomst 14 juni

Nagele

Zo’n 70 belangstellenden toonden hun interesse in de plannen van ‘Nagele in Balans’ door op 14 juni aanwezig te zijn bij de presentatie in MFC Het Rietveld. De plannen om gasloos wonen in Nagele mogelijk te maken, werden uitgebreid toegelicht door het projectteam. Uiteraard was er ook aandacht voor de actuele subsidieaanvraag ‘aardgasvrije wijken’ die door wethouder Marian Uitdewilligen kort werd toegelicht.

De reacties van de aanwezigen waren zondermeer positief te noemen en de constructieve vragen na afloop vormden voor het team een belangrijke stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg: Nagele verduurzamen en net zoals bij het ontstaan van het dorp, weer op de kaart zetten als modern en toonaangevend. 

De presentatie van 14 juni kunt u hier downloaden.

 

 

Meer weten over het prijswinnende project ‘Nagele in balans’? Kom dan naar de informatiebijeenkomst.

Op 30 maart heeft Commissaris van de Koning Leen Verbeek, de winnaar bekend gemaakt van de prijsvraag ‘Energielab Nagele’. De jury, die bestond uit professionals en dorpsbewoners, koos unaniem voor het ontwerp ‘Nagele in Balans’. Dit plan slaagt in een bijna onzichtbare energietransitie van woningen die indertijd voor een dubbeltje werden gebouwd. Het betreft concrete toepassingen die Nagele binnen afzienbare termijn ‘off the grid’ kunnen brengen (gasloos). Dit maakt dat het initiatief van betekenis is voor de inwoners van ons dorp.

De mogelijke uitvoerbaarheid op korte termijn werd tevens geroemd door de jury. Daarom lichten wij de plannen dan ook in een vroeg stadium uitgebreid toe. Inwoners van het dorp, de buitenwegen en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op donderdagavond 14 juni in het MFC.

Programma

19.30 uur: Inloop

20.00 uur: Start programma:

Welkom door Rutger Bergboer, voorzitter Energiek Nagele

Presentatie Margret Drok, ontwerpteam Nagele in Balans

Visie en toelichting gemeente

Vragenronde

21.30 uur: Afsluitende borrel

Aanmelden is niet noodzakelijk.

Nagele ‘off the grid’: plan Nagele in Balans wint prijsvraag Energielab Nagele

30 maart maakten Leen Verbeek (Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland) en Dirk Sijmons (juryvoorzitter van de prijsvraag Energielab Nagele) het resultaat bekend van de ontwerpprijsvraag Energielab Nagele. Deze prijsvraag werd in september uitgeschreven op initiatief van bewoners van Nagele, verenigd in de Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele.
De jury wees het plan ‘Nagele in Balans’ van het ontwerpteam onder aanvoering van Margret Drok (Sacon) uit Zwolle, unaniem aan als winnaar van de prijsvraag. “Iedereen mag de handen dichtknijpen met een plan dat, met behoud van de ruimtelijke patronen en de gevoelige architectuur van Nagele, slaagt in een bijna onzichtbare energietransitie van woningen die indertijd voor een dubbeltje werden gebouwd. Het plan is op korte termijn uitvoerbaar. Dat het Nagele binnen afzienbare termijn off the grid hoopt te brengen is groot voordeel ten opzichte van andere plannen,” aldus de jury. De dorpsbewoners kozen ook voor dit plan, dat op het meeste draagvlak in het dorp kan rekenen.

Energiek Nagele schreef de prijsvraag uit in haar zoektocht naar inspirerende en betekenisvolle oplossingen op het gebied van duurzame energie, waarbij Nagele opnieuw als experimentdorp en proeftuin werd aangeboden. “We hopen daarmee ons dorp een kwaliteitsimpuls te geven, door opnieuw ruimte te bieden aan het experiment, en Nagele zo uit te laten groeien tot een duurzaam en energieneutraal dorp waarin het prettig is (en blijft) om te wonen. Bovendien kan Nagele op deze manier een bescheiden bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Daarmee helpen we het dorp én helpen we de omslag naar een duurzame samenleving te versnellen en te vernieuwen,” luidde de oproep van Rutger Bergboer, voorzitter van Energiek Nagele.

Bijeenkomst bewoners

In de tweede ronde van de prijsvraag hadden de vier ontwerpteams, die de jury in de eerste ronde van de prijsvraag had geselecteerd, hun visies uitgewerkt tot een plan. Nadat de jury unaniem haar keuze voor het winnende plan had gemaakt, informeerde Rutger Bergboer de jury over de reacties op de plannen die Energiek Nagele enkele dagen eerder in een interne bijeenkomst met bewoners van Nagele had bekeken en besproken. De voorkeur van de bewoners bleek dezelfde te zijn als die van de jury.

De vier plannen

Nagele in Balans

  

Margret Drok (Sacon), Jaap Kuin (Hogeschool Windesheim), Ad Hoogers (BOOM-Hoogers), Pieter Klep (Innax Gebouw & Omgeving), Khing Go (Innax Gebouw & Omgeving), Roel Vogelzang (Sacon)
In dit plan zijn bestaande systemen (HoCoSto) en technieken (folie uit de wegenbouw) ingezet om te laten zien dat een betaalbare energieneutrale wijk kan worden gemaakt in Nagele. Hiervoor heeft Nagele voldoende daken. Met dit voorstel wil het team bovendien aantonen dat het mogelijk is om Nagele weer op de kaart te zetten door de ingrepen onzichtbaar te laten zijn. De uitwerking van de visie concentreert zich op de Karwijhof en op Museum Nagele. De ingrepen die zijn voorgesteld, kunnen elders in het dorp zichtbaar gemaakt worden.

Nagele, VIERT!


Martijn de Gier (kbng architectuur | stedebouw | restauratie); ondersteuning van: stichting WarmBouwen (PHPP), Duratherm (warmtepomp, bronnen), Ouwehand bouw (bouwkundig), Bouwdynamica (bouwfysica), Comm.art (community making theater)
Voorgesteld wordt een prudente oplossing waarbij de bestaande woningen niet teveel worden aangepast. Het plan beoogt ook stimulering van ontmoetingen om te komen tot werkelijk contact met de buren, met als meest concrete uitwerking een gemeenschappelijke schuur. De bedoeling is dat het plan wordt uitgevoerd door gezamenlijke inspanning van bewoners en met inzet van een community maker. Hiertoe is een proces ontworpen met meerdere werkgroepen.

Poldervonk: een blakend algenbaken


David Huijben, Abel Coenen, Koen Steegers
In de uitwerking van de visie is de aandacht geconcentreerd op algenteelt. Daarmee wordt ingespeeld op de belangrijke vraag, hoe energie kan worden geoogst op een manier die ecologisch verantwoord is. Het idee van algenteelt op zichzelf is jong maar niet nieuw. De vernieuwing in dit plan zit in de uitvinding van een drijvende mat waarop algen kunnen worden gekweekt. De algenmatten worden in nieuw te graven waterlopen gelegd in gebieden die het sterkst dalen en daardoor het natste zijn. Aan agrariërs in deze gebieden wordt een geleidelijke transitie naar algengroei geboden. Het plan voorziet in een verdienmodel met onder meer een bierbrouwerij als sociaal-maatschappelijke onderneming.

Terug Naar de Toekomst


Olv Klijn, Eric Frijters (FABRICations), Auguste van Oppen, Evert Klinkenberg (BETA Office for Architecture and the City)
Dit team heeft de culturele dimensie van de energieopgave gezocht. Voorgesteld wordt een concentratie op organisch restafval als energiebron waar het dorp profijt van kan hebben. Een groot ruimtelijk plan biedt ontwikkelmogelijkheden aan innovatieve bedrijven die een nieuwe business case kunnen bouwen op restmaterialen van landbouwproducten. De inzending illustreert de behoefte aan dat ruimtelijke plan. Een groter plan is ook nodig voor de isolatie van de delicaat vormgegeven woningen; de bestaande pakketten zijn hiervoor, aldus de makers, niet geschikt.

Feestelijke bijeenkomst
Bij de feestelijke bekendmaking in MFC Het Rietveld in Nagele lichtte juryvoorzitter Dirk Sijmons (o.a. vm. Rijksadviseur Landschap) de opgave van de energietransitie in brede zin toe, waarna wethouder Andries Poppe van de gemeente Noordoostpolder, sprak over duurzame energie in Nagele. Daarna presenteerden de vier ontwerpteams hun plannen. Een korte beschrijving van de plannen, met de samenstelling van de teams kunt u hieronder lezen; de volledige inzendingen en het juryrapport, met alle informatie over het verloop van de prijsvraag en het oordeel van de jury, kunt u hier downloaden. Naast Dirk Sijmons bestond de jury uit Pi de Bruijn (architect, partner ArchitectenCie), Stefan Davids (bewoner Nagele, lokaal ondernemer), Kees Duijvestein (adviseur TVDH Architecten, em. hoogleraar Duurzame Ontwikkeling in de Gebouwde Omgeving TU Delft), Anneke Keur (bewoner Nagele) en Leen Verbeek (Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland).

Winnaar en vervolg
Tenslotte maakte Leen Verbeek bekend dat het plan ‘Nagele in Balans’ de winnaar van de prijsvraag is geworden. De inzenders van dit plan ontvangen € 16.000; de drie teams die op de tweede plaats zijn geëindigd elk € 8.000 (excl. btw). Bij de prijsuitreiking werd aan alle vier teams een spade uitgereikt, die symbool staat voor de pioniersgeest van de Nagelezen.
De ambitie van Energiek Nagele is om uitvoering van de ideeën mogelijk te maken, ook al kan de coöperatie niet zelf als opdrachtgevers optreden. Daarom zal Energiek Nagele met de partners, ontwerpers en potentiële opdrachtgevers op zoek gaan naar de benodigde fondsen en/of financiering, om realisatie van de plannen mogelijk te maken. De voortgang zal te lezen zijn op www.energieknagele.nl

Partners
Energiek Nagele voerde de prijsvraag uit met de volgende partners: Vereniging Dorpsbelang Nagele, Ondernemersvereniging Nagele, Museum Nagele, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gemeente Noordoostpolder, Provincie Flevoland, Vereniging Hendrick de Keyser, Waterschap Zuiderzeeland en Woningcorporatie Mercatus. Architectuur Lokaal organiseerde de prijsvraag conform Kompas light Prijsvragen; secretaris van de jury was Cilly Jansen van Architectuur Lokaal, m.m.v. Stef Bogaerds en Tom Prins.

 

Leen Verbeek maakt op 30 maart de winnaar bekend van de prijsvraag Energielab Nagele.

Op vrijdagmiddag 30 maart maakt de heer Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland, het resultaat bekend van de prijsvraag Energielab Nagele in MFC Het Rietveld. Bovendien geeft niemand minder dan Dirk Sijmons, één van Nederlands meest vooraanstaande specialisten op het gebied van duurzame energie en voormalig Rijksadviseur Landschap, een toelichting op de onontkoombare energietransitie door het opraken van de voorraad fossiele brandstoffen. Het belooft dus een feestelijke en interessante middag te worden voor Nagelezen en andere belangstellenden.

Programma 30 maart

15.00 uur: Inloop

15.30 uur: Start programma:

  • Welkom door Rutger Bergboer, voorzitter Energiek Nagele
  • Presentatie over de opgave van de energietransitie door Dirk Sijmons
  • Wethouder Poppe, over duurzame energie in Nagele
  •   Korte presentaties van de 4 ontwerpteams  o.l.v. Kees Duijvestein, hoogleraar TU Delft
  •   Bekendmaking van de winnaar door de heer Leen Verbeek ±17.00 uur: Afsluitende borrel

±17.00 uur: Afsluitende borrel

Aanmelden is niet noodzakelijk.

Bekendmaking resultaat ontwerpprijsvraag Energielab Nagele

Op 30 maart wordt het resultaat van de prijsvraag Energielab Nagele bekend gemaakt bij een openbare bijeenkomst in Het Rietveld in Nagele. Met deze prijsvraag zoekt de Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele naar inspirerende oplossingen voor duurzame energie die het dorp een vooruitstrevende kwaliteitsimpuls kunnen bieden, en waardoor Nagele kan uitgroeien tot een energieneutraal dorp waarin het prettig blijft om te wonen. Hoe bestuurders, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij de energietransitie en de organisatie van het proces kunnen worden betrokken was een essentieel onderdeel van de opgave. De vier teams die door de jury werden geselecteerd om hun visie uit te werken, presenteren hun inzending onder leiding van Kees Duijvestein, alvorens juryvoorzitter Dirk Sijmons het resultaat van de prijsvraag bekend zal maken. U kunt zich nu aanmelden om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Lees meer.

Vier visies geselecteerd voor prijsvraag Energielab Nagele

In september is de Coöperatie Energiek Nagele in samenwerking met Architectuur Lokaal gestart met het uitschrijven van de prijsvraag ‘Open Oproep Energielab Nagele’ om het innovatieve en experimentele karakter van het dorp nieuw leven in te blazen. ‘We mochten in de afgelopen periode 29 inzendingen ontvangen met nieuwe en inspirerende oplossingen op het gebied van duurzame energie,’ vertelt Rutger Bergboer, voorzitter Energiek Nagele. ‘Uit deze inzendingen heeft de jury, onder voorzitterschap van voormalig Rijksadviseur Landschap Dirk Sijmons, vier visies geselecteerd voor het vervolg.’

Van algenteelt tot slim water gebruik
De jury, bestaande uit Dirk Sijmons (landschapsarchitect, adviseur H+N+S, vm. Rijksadviseur Landschap), Pi de Bruijn (architect, partner ArchitektenCie), Stefan Davids, (bewoner Nagele en tevens lokaal ondernemer), Kees Duijvestein (adviseur TVDH Architecten, em. hoogleraar Duurzame Ontwikkeling in de Gebouwde Omgeving TU Delft), Anneke Keur (bewoner Nagele) en Leen Verbeek (Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland), beoordeelde de inzendingen. Er zijn 4 visies geselecteerd voor het vervolg. ‘Alle 4 totaal anders; van algenteelt tot slim water gebruik. Overeenkomst tussen allen is wel dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van Nagele,’ licht Bergboer toe.

4 geselecteerde visie
Onderstaande teams zijn uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde van de prijsvraag.

  1. Margret Drok (Sacon), Jaap Kuin (Hogeschool Windesheim), Ad Hoogers (BOOM-Hoogers), Pieter Klep, Khing Go (Innax Gebouw & Omgeving) en Roel Vogelzang (Sacon) met ‘Nagele in Balans’; de ontwikkeling van maatwerkpakketten voor inwoners om balans te vinden tussen opwekking, opslag en gebruik van energie. In deze duurzame business case spelen de inwoners een centrale rol en profiteren zij van de opbrengsten (in geld, kwaliteit en leefbaarheid).
  2. M.H.W. de Gier (kbng architectuur | stedenbouw | restauraties) en stichting WarmBouwen met ‘Nagele, Viert!’; Transitie naar laag-temperatuur, hoog comfort. Transitie van individueel bezit naar collectief bezit. En transitie van nodeloos gebruik van kraanwater naar slim water gebruik / transitie van onbestemde, ongebruikte openbare ruimte naar collectief gebruik van die openbare ruimte.
  3. Koen Steegers (MANA landschapsarchitecten), Abel Coenen en David Huijben met ‘Poldervonk een blakend algenbaken’; Algenteelt vormt als veelbelovende energiebron de basis voor een nieuwe inrichting van Nagele en zijn buitengebied.
  4. Olv Klijn (FABRICations), Beta Office for Architecture and the City met ‘Terug naar de toekomst Nagele’s Vereniging Van Energie’; Duurzame energie biedt kansen om nieuwe samenhang te smeden, zeker wanneer de keten tot menselijke proporties wordt teruggebracht. Dan is energie niet meer iets abstracts dat van ver weg komt maar iets dat iedereen zou kunnen verwelkomen in zijn ‘back yard’.

De samenvattingen van deze vier visies, samen met de andere samenvattingen, leest u hier.

Vervolg
‘Het is nu aan deze 4 geselecteerde teams om hun visie verder uit te werken tot een structuurontwerp met business plan. We hopen dat de inwoners van Nagele hierbij betrokken worden en dat we op 30 maart 2018 een winnaar bekend kunnen maken. We willen dan tevens een tentoonstelling organiseren voor belangstellenden’, besluit Bergboer enthousiast. ‘Maar nog belangrijker is dat we de intentie hebben om het winnende ontwerp straks ook daadwerkelijk te realiseren. Want dat is ons belangrijkste uitgangspunt; een uitvoerbaar plan!’