Vier visies geselecteerd voor prijsvraag Energielab Nagele

In september is de Coöperatie Energiek Nagele in samenwerking met Architectuur Lokaal gestart met het uitschrijven van de prijsvraag ‘Open Oproep Energielab Nagele’ om het innovatieve en experimentele karakter van het dorp nieuw leven in te blazen. ‘We mochten in de afgelopen periode 29 inzendingen ontvangen met nieuwe en inspirerende oplossingen op het gebied van duurzame energie,’ vertelt Rutger Bergboer, voorzitter Energiek Nagele. ‘Uit deze inzendingen heeft de jury, onder voorzitterschap van voormalig Rijksadviseur Landschap Dirk Sijmons, vier visies geselecteerd voor het vervolg.’

Van algenteelt tot slim water gebruik
De jury, bestaande uit Dirk Sijmons (landschapsarchitect, adviseur H+N+S, vm. Rijksadviseur Landschap), Pi de Bruijn (architect, partner ArchitektenCie), Stefan Davids, (bewoner Nagele en tevens lokaal ondernemer), Kees Duijvestein (adviseur TVDH Architecten, em. hoogleraar Duurzame Ontwikkeling in de Gebouwde Omgeving TU Delft), Anneke Keur (bewoner Nagele) en Leen Verbeek (Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland), beoordeelde de inzendingen. Er zijn 4 visies geselecteerd voor het vervolg. ‘Alle 4 totaal anders; van algenteelt tot slim water gebruik. Overeenkomst tussen allen is wel dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van Nagele,’ licht Bergboer toe.

4 geselecteerde visie
Onderstaande teams zijn uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde van de prijsvraag.

  1. Margret Drok (Sacon), Jaap Kuin (Hogeschool Windesheim), Ad Hoogers (BOOM-Hoogers), Pieter Klep, Khing Go (Innax Gebouw & Omgeving) en Roel Vogelzang (Sacon) met ‘Nagele in Balans’; de ontwikkeling van maatwerkpakketten voor inwoners om balans te vinden tussen opwekking, opslag en gebruik van energie. In deze duurzame business case spelen de inwoners een centrale rol en profiteren zij van de opbrengsten (in geld, kwaliteit en leefbaarheid).
  2. M.H.W. de Gier (kbng architectuur | stedenbouw | restauraties) en stichting WarmBouwen met ‘Nagele, Viert!’; Transitie naar laag-temperatuur, hoog comfort. Transitie van individueel bezit naar collectief bezit. En transitie van nodeloos gebruik van kraanwater naar slim water gebruik / transitie van onbestemde, ongebruikte openbare ruimte naar collectief gebruik van die openbare ruimte.
  3. Koen Steegers (MANA landschapsarchitecten), Abel Coenen en David Huijben met ‘Poldervonk een blakend algenbaken’; Algenteelt vormt als veelbelovende energiebron de basis voor een nieuwe inrichting van Nagele en zijn buitengebied.
  4. Olv Klijn (FABRICations), Beta Office for Architecture and the City met ‘Terug naar de toekomst Nagele’s Vereniging Van Energie’; Duurzame energie biedt kansen om nieuwe samenhang te smeden, zeker wanneer de keten tot menselijke proporties wordt teruggebracht. Dan is energie niet meer iets abstracts dat van ver weg komt maar iets dat iedereen zou kunnen verwelkomen in zijn ‘back yard’.

De samenvattingen van deze vier visies, samen met de andere samenvattingen, leest u hier.

Vervolg
‘Het is nu aan deze 4 geselecteerde teams om hun visie verder uit te werken tot een structuurontwerp met business plan. We hopen dat de inwoners van Nagele hierbij betrokken worden en dat we op 30 maart 2018 een winnaar bekend kunnen maken. We willen dan tevens een tentoonstelling organiseren voor belangstellenden’, besluit Bergboer enthousiast. ‘Maar nog belangrijker is dat we de intentie hebben om het winnende ontwerp straks ook daadwerkelijk te realiseren. Want dat is ons belangrijkste uitgangspunt; een uitvoerbaar plan!’