Gedeputeerden bezoeken Nagele

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k3r2kpyf’ admin_preview_bg=”]
Op vrijdag 29 november hebben een aantal gedeputeerden van verschillende provincies een werkbezoek gebracht aan Nagele om informatie op te halen over de plannen rond Nagele in Balans.


[/av_textblock]

Informatieavond op woensdag 17 april om 20.00 uur in Het Rietveld

Sinds de vorige informatiebijeenkomst is er enorm veel gebeurd rondom de plannen voor ‘Nagele in Balans’. Zo zijn we inmiddels een heel aantal stappen verder met het doorontwikkelen van het systeem om Nagele aardgasvrij te maken en komt er ook steeds meer duidelijkheid over hoe we dat samen met u als bewoners verder willen vormgeven. Deze avond vertellen we graag meer hierover.

Daarnaast geeft Rene Geerts van HoCoSto een presentatie over de werking van het systeem en vertelt hij hoe we straks zelf onze eigen warmte kunnen opwekken.

Het programma van de avond is als volgt:

19.45 uur: inloop

20.00 uur: terugkoppeling vorige informatiebijeenkomst

20.15 uur: wat is er afgelopen periode gebeurd?

20.30 uur: presentatie en uitleg van het warmteopslag systeem (Rene Geerts)

20.45 uur: vervolgplannen en inspraak dorpsbewoners

21.15 uur: vragen

Aanmelden is niet noodzakelijk.

Intentieverklaring getekend

Op maandag 11 maart is de intentieverklaring getekend door de Gemeente Noordoostpolder, Provincie Flevoland, Mercatus en Energiek Nagele. Hierin wordt de intentie uitgesproken om samen met elkaar de Proeftuin ‘Nagele in Balans’ tot een succes te maken.

Van links naar rechts: Pieter Jan Vlaming (Energiek Nagele) Rutger Bergboer (Energiek nagele) Dhr. H. Bouman ( burgemeester gemeente Noordoostpolder) Dhr. J. Fackeldey (gedeputeerde provincie Flevoland) Dhr. T. Beurmanjer (Mercatus woondiensten)

van links naar rechts: Dhr. H. Bouman ( burgemeester gemeente Noordoostpolder) Dhr. J. Fackeldey (gedeputeerde provincie Flevoland) Rutger Bergboer (Energiek Nagele) Dhr. T. Beurmanjer (Mercatus woondiensten)

Nagele in Balans gepresenteerd bij Erfgoed Deal

Hoe maak je historische stads- en dorpskernen aardgasvrij en energieneutraal? En hoe ga je om met monumentale woningen in krimpgebieden? Bij dit soort opgaven voor de toekomst kunnen we juist leren van ons erfgoed.

In het bijzijn van minister van Engelshoven (OC&W) heeft onze vz. Rutger Bergboer het plan Nagele in Balans gepresenteerd tijdens het tekenen van de Erfgoed Deal, op 21 februari in Madurodam.

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen ministeries, Provincies, Gemeenten en diverse maatschappelijke organisaties waarin afspraken worden gemaakt over de verbinding van erfgoed met de grote ruimtelijke opgaven van dit moment: energietransitie en verduurzaming

Minister Van Engelshoven trekt hiervoor € 20 miljoen uit. Gemeentes en provincies verdubbelen dit bedrag tot een totaal van ongeveer € 40 miljoen.

Link: Cultureelerfgoed

Link: Binnenlands bestuur

 

Foto: Phil Nijhuis

Terugblik informatiebijeenkomst 29 november

Op 29 november 2018 heeft in Het Rietveld een informatieavond plaatsgevonden. Iets meer dan 90 bewoners waren aanwezig en hebben informatie gekregen over de laatste stand van zaken. Met de toekenning van de aanvraag ‘proeftuin aardgasvrije wijken’ komt het project ‘Nagele in Balans’ in een nieuwe fase. Niet langer is het alleen maar een mooi plan, we kunnen overgaan tot uitvoering. Er is door Energiek Nagele en alle partners de afgelopen periode hard gewerkt aan het formuleren van haalbare doelstellingen wat uiteindelijk moet resulteren in concrete uitvoering. Daarvoor is een professionalisering van de eigen organisatie nodig en moeten taken, verantwoordelijkheden, planning, financiele en juridische consequenties, en doelstellingen in beeld worden gebracht en worden vastgesteld. We hebben deze avond uitgelegd hoe we dit willen bereiken en met wie we deze slag aan het maken zijn.

We vinden het belangrijk dat de bewoners betrokken blijven en zich kunnen uitspreken over de plannen. Het is van, voor en door het dorp tenslotte. Alle aanwezigen konden antwoord geven op 3 vragen die we hebben voorgelegd. Hieronder de uitslag.

Aantal ingeleverde kaarten: 31

Wat ziet u als grootste kans?

de toekomst op verantwoorde manier

opnieuw het modernste dorp worden en daarmee wegwijzer

Nagele komt beter op de kaart/wordt weer modern dorp (5x)

Dat het werkt

Nagele energie-neutraal worden

Voorzien in eigen energie/Energie-neutraal worden

Nagele wordt weer interessant om te wonen, leefbaarheid enorme impuls

Nagele aardgasvrij, supergoed plan

Kans om aantoonbaar energieneutraal te worden

Nagele weer een pilot als in ‘50

Dit project gaat lukken

Prijsstijging energie beteugelen

Geweldig wat jullie al bereikt hebben

Prachtig duurzame pilot/enorm voorbeeldproject

Gasvrij leven

 

Wat ziet u als grootste bedreiging?

Logge overheidsapparaat bv. vergunningen, kwaliteits-, veiligheidseisen

Verdeeldheid onder de mensen

Te weinig deelname / niet iedereen mee wil doen (7x)

Dat het niet werkt

Geen subsidie

Overheid die zonnestralen gaat belasten 😉

Kosten voor bewoners (3x)

Goede organisatie op touw zetten

Alle neuzen dezelfde kant op krijgen

Dat het niet doorgaat

 

Welk cijfer geeft u het plan ‘Nagele in Balans’ ?

7 à               3x

8 à               10x

9 à                6x

10 à             2x

 

op de vraag: wij zoeken een notulist à 1 aanmelding

op de vraag: wilt u eventueel deelnemen aan de ledenraad à 5 aanmeldingen

 

Rutger Bergboer spreker tijdens manifestatie ‘Grensverleggers’

Architectuur Lokaal organiseert op 29 november de bijeenkomst ‘Grensverleggers’; wonen, werken, leven met zorg en energie. Het is de zevende editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp. De manifestatie biedt een rijk programma voor en van bestuurders, ontwerpers, kennisinstellingen, ambtenaren, beleidsadviseurs, (gebieds)ontwikkelaars en corporaties uit de voorhoede, die hun innovatieve ideeën delen met collega wethouders, raadsleden, gedeputeerden, ontwerpers en alle anderen die betrokken zijn bij opdrachtgeverschap en ontwerp in Nederland.

Rutger Bergboer is voorzitter van Energiek Nagele en initiatiefnemer van de prijsvraag Energielab Nagele. Hij geeft tijdens de manifestatie een toelichting op de prijsvraag die ervoor gezorgd heeft dat Nagele als ‘Proeftuin aardgasvrije wijken’ verder gaat met de energietransitie.

Nagele blij: Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijk gehonoreerd

Het plan van Energiek Nagele en de prijswinnaars van ‘Nagele in Balans’ om Nagele aardgasvrij te maken kan versneld doorgaan.  Minister Ollongren heeft Nagele aangewezen als proefwijk en stelt daarvoor budget beschikbaar. Voorzitter Energiek Nagele Rutger Bergboer:” wij zijn blij dat we van Nagele als modernste dorp van de jaren 50 straks het duurzaamste dorp van Europa kunnen maken”. Wethouder Marian Uitdewilligen: “Dit is een opsteker voor het vooruitstrevende dorp Nagele en de Noordoostpolder, en voor alle vrijwilligers die er al twee jaar vele uren in hebben gestoken”.

Het plan Nagele in Balans

Met dit plan wordt de kern van Nagele op termijn aardgasvrij. De daken worden gebruikt voor zonnecollectoren. Het platte daken-dorp leent zich daar uitstekend voor.  En er wordt een balans gemaakt tussen opwekking, opslag en gebruik van energie: ‘Nagele in Balans’. Dit gebeurt door een seizoensberging. Onder de grote grasvelden van de hofjes komen goed geïsoleerde opslagtanks met warm water te liggen. Het overschot aan heet water die de thermische zonnecollectoren ‘s zomers opwekken wordt hierin opgeslagen. In de winter wordt dit warme water gebruikt om de huizen te verwarmen. Met dit plan blijven de ruimtelijke patronen en gevoelige architectuur van Nagele in stand. Een plan waar de dorpelingen tijdens een presentatie in maart vierkant achter stonden.

Start in de Karwijhof

Energiek Nagele wil starten met de Karwijhof. Daar zijn de plannen en het proces met de betrokken partijen al ver gevorderd. Bovendien zijn in dit hofje drie ‘smaken’ gebouwen die er zijn in Nagele voorradig: particulieren woningen, huurwoningen van Mercatus en woningen van Vereniging Hendrick de Keyser met een monumentale status. De ervaring die hier wordt opgedaan wordt meegenomen naar de volgende hofjes. Uiteindelijk zal iedere woonhof in het dorp zijn eigen specifieke wensen en aanpak hebben en overleg en ‘maatwerk’ zullen nodig zijn. Hofje voor hofje wordt benaderd en uiteindelijk aardgasvrij gemaakt.

Landelijke programma aardgasvrije wijken

Er hebben zich in totaal 75 wijken ingeschreven om proeftuin te worden. Naast winnaar Nagele start er nog een aantal wijken. Geselecteerde wijken variëren in techniek en aanpak. Op die manier kan een maximaal leereffect worden bereikt in de proeftuinen. Voor het programma is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar.

Bekijk ook de publicatie op Innax.nl