Terugblik informatiebijeenkomst 29 november

Op 29 november 2018 heeft in Het Rietveld een informatieavond plaatsgevonden. Iets meer dan 90 bewoners waren aanwezig en hebben informatie gekregen over de laatste stand van zaken. Met de toekenning van de aanvraag ‘proeftuin aardgasvrije wijken’ komt het project ‘Nagele in Balans’ in een nieuwe fase. Niet langer is het alleen maar een mooi plan, we kunnen overgaan tot uitvoering. Er is door Energiek Nagele en alle partners de afgelopen periode hard gewerkt aan het formuleren van haalbare doelstellingen wat uiteindelijk moet resulteren in concrete uitvoering. Daarvoor is een professionalisering van de eigen organisatie nodig en moeten taken, verantwoordelijkheden, planning, financiele en juridische consequenties, en doelstellingen in beeld worden gebracht en worden vastgesteld. We hebben deze avond uitgelegd hoe we dit willen bereiken en met wie we deze slag aan het maken zijn.

We vinden het belangrijk dat de bewoners betrokken blijven en zich kunnen uitspreken over de plannen. Het is van, voor en door het dorp tenslotte. Alle aanwezigen konden antwoord geven op 3 vragen die we hebben voorgelegd. Hieronder de uitslag.

Aantal ingeleverde kaarten: 31

Wat ziet u als grootste kans?

de toekomst op verantwoorde manier

opnieuw het modernste dorp worden en daarmee wegwijzer

Nagele komt beter op de kaart/wordt weer modern dorp (5x)

Dat het werkt

Nagele energie-neutraal worden

Voorzien in eigen energie/Energie-neutraal worden

Nagele wordt weer interessant om te wonen, leefbaarheid enorme impuls

Nagele aardgasvrij, supergoed plan

Kans om aantoonbaar energieneutraal te worden

Nagele weer een pilot als in ‘50

Dit project gaat lukken

Prijsstijging energie beteugelen

Geweldig wat jullie al bereikt hebben

Prachtig duurzame pilot/enorm voorbeeldproject

Gasvrij leven

 

Wat ziet u als grootste bedreiging?

Logge overheidsapparaat bv. vergunningen, kwaliteits-, veiligheidseisen

Verdeeldheid onder de mensen

Te weinig deelname / niet iedereen mee wil doen (7x)

Dat het niet werkt

Geen subsidie

Overheid die zonnestralen gaat belasten 😉

Kosten voor bewoners (3x)

Goede organisatie op touw zetten

Alle neuzen dezelfde kant op krijgen

Dat het niet doorgaat

 

Welk cijfer geeft u het plan ‘Nagele in Balans’ ?

7 à               3x

8 à               10x

9 à                6x

10 à             2x

 

op de vraag: wij zoeken een notulist à 1 aanmelding

op de vraag: wilt u eventueel deelnemen aan de ledenraad à 5 aanmeldingen

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *