Burgers exploiteren warmtenetten steeds vaker zelf

teeds meer energiecoöperaties in Nederland richten zich op het opwekken van duurzame warmte én het opzetten van warmtenetten. Afgelopen jaar is het aantal initiatieven met concrete plannen en projecten voor een collectieve warmtevoorziening of collectief opdrachtgeverschap toegenomen met 23 tot 77 projecten, klein en groot. En daarbij wordt vrijwel standaard gekozen voor een lokale, duurzame energiebron. Een en ander blijkt uit de Lokale Energiemonitor 2020. Twee projecten springen er in uit, zowel op het gebied van concrete activiteiten als op innovatief gebied: Energiek Nagele uit de Noordoostpolder en Ketelhuis WG in Amsterdam.

Lees hier het hele artikel, ook de bijdrage van Nagele.

Energietransitie stoelt op welbegrepen eigenbelang

Op de website ‘NederlandBovenWater’ verscheen onlangs het artikel over de energietransitie.

Elektriciteit kurk voor economie. In het Nederland van een eeuw geleden beschikte minder dan één procent van de bevolking over elektriciteit in huis. In deze Coronatijd blijven dagelijks leven en economie draaien dankzij elektriciteit altijd en overal. We verbruiken steeds meer fossiele energie, ondanks de opkomst van hernieuwbare energiebronnen. Er is nog voldoende fossiele voorraad om daar nog decennia mee door te gaan maar -nog los van de bijdrage aan ongewenste klimaatverandering- eens is de koek op. Daarop anticiperen kan niet vroeg genoeg omdat een transitie van fossiel naar hernieuwbaar zeer ingrijpend is. Niet alleen voor verhoudingen in de wereld maar ook voor ons dagelijks leven, onze economie, onze infrastructuur en onze landschappen. Het gaat alles en iedereen raken.

Lees hier het hele artikel

Artikel van partner Innax: Nagele van aardgas naar zonthermie

De eerste stappen zijn gezet voor de aardgasvrije warmtevoorziening van het dorp Nagele. Na een periode van twee jaar voorbereiding gaat de realisatie van het ‘kernproject’ echt beginnen. Acht woningen en een voormalig schoolgebouw dienen als ‘proof of concept’. Na de realisatie en evaluatie van dit project zal de warmtevoorziening verder in Nagele worden uitgerold.

Energiek Nagele bij de Politieke Tribune

Een revolutie. Zo omschrijft Eurocommissaris Frans Timmermans zijn Green Deal. Het ambitieuze plan om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Daarom op De Publieke Tribune: burgers die deze revolutie van dichtbij beleven. Ondernemers, landbouwers, activisten en mensen uit de energiesector gaan in gesprek met Frans Timmermans over zijn plan. Hoe gaat hij de kloof overbruggen tussen wat Europa wil en mensen al doen? Namens Energiek Nagele was Rutger Bergboer, projectleider te gast om met Frans Timmermans in gesprek te gaan.

Kijk de uitzending hier terug

Start renovatie en voorbereiding daken kernproject Energiek Nagele

De eerste week van februari is het dan eindelijk zover: Mercatus start met het gereed maken van de daken aan de Ring in Nagele. De 8 woningen aan de Ring en het voormalig schoolgebouw de Acht vormen het kernproject van Energiek Nagele, gasloos wonen. De daken worden voorzien van nieuwe dakbekleding zodat deze geschikt zijn voor het monteren van de thermische collectoren. Energiek Nagele zet daarmee de eerste zichtbare mijlpaal in het project Nagele van het gas af. Later worden ook de dakranden vervangen en in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Wie anders dan Robert de Robot, mascotte van het project, kan uitleggen wat er staat te gebeuren. In de nieuwste video zie je Robert en zijn buurman Willem aan de slag.

Bewoners betalen minder voor energie

Als de daken gereed zijn staat de aanleg van de ondergrondse seizoensbuffer op het programma. Om vervolgens de huizen aan te sluiten op het nieuwe warmtenet. Uitgangspunt is altijd geweest dat bewoners niet meer gaan betalen voor hun energie. En dat maakt het project ook waar. Bovendien zorgt de aansluiting op het warmtenet voor maar liefst 4 stappen vooruit op het energielabel. En natuurlijk van het aardgas af, dus geen fossiele brandstof meer voor warmte en warmwater.

Onderdeel van de proeftuin Aardgasvrije wijken

Energiek Nagele is onderdeel van de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken van het ministerie van BZK. Het voornaamste doel is wijken aardgasvrij te maken en kennis- en leerervaringen op te doen in de diverse proeftuinen. Het kernproject vormt de basis van de proeftuin. Op de daken van de woningen komen slimme warmtecollectoren die in de zomer de warmte opwekken en opslaan in een ondergrondse seizoensbuffer. Zo is er in de winter voldoende warmte om de huizen te verwarmen en te koken. Koken en verwarmen op gas is daarmee verledentijd.

Project Nagele uitgelicht

In 46 gemeenten wordt binnen proeftuinen gewerkt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk, dorp of buurt. Tussen 2018 en 2022 wordt door het hele land ervaring opgedaan. Hoe pak je dat aan, een wijk aardgasvrij maken? In deze rubriek gaan we op zoek naar antwoorden. Dit keer staat Nagele centraal.

Lees hier het artikel

Groen licht voor de eerste fase van Energiek Nagele

Na 1,5 jaar van inspanning komt de eerste zichtbare mijlpaal voor Energiek Nagele dichtbij. Het college van B&W heeft 13 oktober een deel verleende subsidie vanuit het Rijk definitief beschikbaar gesteld om te starten met de eerste fase van Energiek Nagele. Nagele is daarmee opnieuw voorloper op het gebied van moderne ontwikkelingen, nu als het eerste aardgasvrije dorp. Met groen licht van de gemeente is het vrijwel zeker dat de schop begin 2021 de grond in gaat. Woningen aan de Ring en het voormalig schoolgebouw de Acht zijn als eerst aan de beurt.

Gasloos wonen

Op de daken van de woningen komen slimme warmtecollectoren die in de zomer de warmte opwekken en opslaan in een ondergrondse seizoensbuffer. Zo is er in de winter voldoende warmte om de huizen te verwarmen en te koken. Koken en verwarmen op gas is daarmee verledentijd. Het kernproject vindt plaats bij de rij van 8 woningen aan de Ring en voormalig schoolgebouw de Acht. Daarna is het de ambitie om in heel Nagele gasloos wonen te realiseren. Samen met de gemeente en Mercatus werkt Energiek Nagele op dit moment aan de voorbereiding van deze eerste fase. De bewoners van de 8 woningen zijn heel belangrijk. Binnenkort is er voor elke bewoner een individueel gesprek met de projectleiding over het project.

Lange adem

Energiek Nagele is onderdeel van de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken van het ministerie van BZK. Het voornaamste doel is wijken versneld aardgasvrij te maken en kennis- en leerervaringen op te doen in de diverse proeftuinen. “Achter de schermen werken we al lange tijd intensief en zorgvuldig naar het moment dat de schop in de grond gaat. Inwoners merken daar niet zo veel van, behalve dat er zo nu en dan een informatieavond is. Toch blijven de mensen heel belangstellend en doen graag mee. Het is bijzonder dat Nagele zichzelf opnieuw op de kaart weet te zetten, nu met toekomst bestendig wonen als aardgasvrij dorp.” Zo vertelt projectleider Rutger Bergboer. Voordat de collectoren op de daken kunnen, vindt er eerst een renovatie van het dak en de dakrand plaats. Deze wordt in originele staat hersteld. Heel binnenkort is dat al zichtbaar. Voor de volledige planning bekijk de website Energiek Nagele: www.energieknagele.nl