Nagele in Balans

Het plan van Energiek Nagele en de prijswinnaars van ‘Nagele in Balans’ om Nagele aardgasvrij te maken kan versneld doorgaan.  Minister Ollongren heeft Nagele aangewezen als proefwijk en stelt daarvoor budget beschikbaar. Voorzitter Energiek Nagele Rutger Bergboer:” wij zijn blij dat we van Nagele als modernste dorp van de jaren 50 straks het duurzaamste dorp van Europa kunnen maken”. Wethouder Marian Uitdewilligen: “Dit is een opsteker voor het vooruitstrevende dorp Nagele en de Noordoostpolder, en voor alle vrijwilligers die er al twee jaar vele uren in hebben gestoken”.

Het plan Nagele in Balans

Met dit plan wordt de kern van Nagele op termijn aardgasvrij. De daken worden gebruikt voor zonnecollectoren. Het platte daken-dorp leent zich daar uitstekend voor.  En er wordt een balans gemaakt tussen opwekking, opslag en gebruik van energie: ‘Nagele in Balans’. Dit gebeurt door een seizoensberging. Onder de grote grasvelden van de woonhoven komen goed geïsoleerde opslagtanks met warm water te liggen. Het overschot aan heet water die de thermische zonnecollectoren ‘s zomers opwekken wordt hierin opgeslagen. In de winter wordt dit warme water gebruikt om de huizen te verwarmen. Met dit plan blijven de ruimtelijke patronen en gevoelige architectuur van Nagele in stand. Een plan waar de dorpelingen tijdens een presentatie in maart vierkant achter stonden.

Start in de Karwijhof

Energiek Nagele wil starten met de Karwijhof. Daar zijn de plannen en het proces met de betrokken partijen al ver gevorderd. Bovendien zijn in dit hofje drie ‘smaken’ gebouwen die er zijn in Nagele voorradig: particulieren woningen, huurwoningen van Mercatus en woningen van Vereniging Hendrick de Keyser met een monumentale status. De ervaring die hier wordt opgedaan wordt meegenomen naar de volgende woonhoven. Uiteindelijk zal iedere woonhof in het dorp zijn eigen specifieke wensen en aanpak hebben en overleg en ‘maatwerk’ zullen nodig zijn. Hofje voor hofje wordt benaderd en uiteindelijk aardgasvrij gemaakt.

Project Karwijhof

Landelijke programma aardgasvrije wijken

Er hebben zich in totaal 75 wijken ingeschreven om proeftuin te worden. Naast winnaar Nagele start er nog een aantal wijken. Geselecteerde wijken variëren in techniek en aanpak. Op die manier kan een maximaal leereffect worden bereikt in de proeftuinen. Voor het programma is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar.

Nagele blij: Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijk gehonoreerd

Het plan van Energiek Nagele en de prijswinnaars van ‘Nagele in Balans’ om Nagele aardgasvrij te maken kan versneld doorgaan.  Minister Ollongren heeft Nagele aangewezen als proefwijk en stelt daarvoor budget beschikbaar. Voorzitter Energiek Nagele Rutger Bergboer:” wij zijn blij dat we van Nagele als modernste dorp van de jaren 50 straks het duurzaamste dorp […]

‘Nagele in Balans’ in de race voor ‘proeftuin aardgasvrije wijken’

Voor de zomervakantie hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd in MFC Het Rietveld om de plannen rond ‘Nagele in Balans’ toe te lichten. Dit plan kan ervoor zorgen dat Nagele op termijn energieneutraal en gasloos kan worden. Hiervoor wordt o.a. een innovatief systeem gebruikt dat warm water opslaat om vervolgens in de winter te kunnen gebruiken. […]

Energiek Nagele 24 september landelijk in het nieuws

De duurzame plannen van Energiek Nagele met betrekking tot ‘Nagele in Balans’ vallen op. Dat blijkt wel uit de aandacht vanuit de landelijke pers. Op 24 september heeft het Financieel Dagblad een artikel gepubliceerd en BNR radio een kort interview uitgezonden met betrekking tot het initiatief. Wij verwijzen u graag door naar deze media.