Kernproject

Het plan van Energiek Nagele en de prijswinnaars van ‘Nagele in Balans’ om Nagele aardgasvrij te maken kan doorgaan. Minister Ollongren van Binnenlandse zaken heeft in oktober 2018 Nagele aangewezen als proefwijk en stelt daarvoor budget beschikbaar. De plannen worden nu verder uitgewerkt in samenwerking met alle partners.

‘Nagele in Balans’ is voortgekomen uit de prijsvraag ‘Energielab Nagele. Met dit plan wordt de kern van het dorp op termijn aardgasvrij. De daken worden gebruikt voor zonnecollectoren. Het platte daken-dorp leent zich daar uitstekend voor. En er wordt een balans gemaakt tussen opwekking, opslag en gebruik van energie. Dit gebeurt door een seizoensberging. Onder de grote grasvelden van de woonhoven komen goed geïsoleerde opslagtanks met warm water te liggen. Het overschot aan heet water die de thermische zonnecollectoren ‘s zomers opwekken wordt hierin opgeslagen. In de winter wordt dit warme water gebruikt om de huizen te verwarmen. Met dit plan blijven de ruimtelijke patronen en gevoelige architectuur van Nagele in stand.

>> Bekijk hier de presentatie van het project

Starten met kernproject

Energiek Nagele start binnenkort met het eerste project. Dit gaat om 8 woningen aan De Ring en het voormalig schoolgebouw de  Acht. Daarna wordt opgeschaald naar de andere woonhoven in het dorp. De volgorde van de woonhoven is nog niet bepaald.

Planning

Na anderhalf jaar intensieve voorbereiding gaat in 2021 dan eindelijk de schop in grond. De volgende werkzaamheden staan voor de eerste helft van 2021 op het programma. De volgorde kan veranderen

Bouwvoorbereiding

Dakrenovatie Mercatus

Dakaanpassingen Acht

Installatie collectoren

Graafwerkzaamheden ondergrondse seizoensbuffer

Plaatsen van de ondergrondse seizoensbuffer

Laden buffer

Start warmtelevering / beëindigen gasdistributie

Landelijke programma aardgasvrije wijken

Er hebben zich in totaal 75 wijken ingeschreven om proeftuin te worden. Naast winnaar Nagele start er nog een aantal wijken. Geselecteerde wijken variëren in techniek en aanpak. Op die manier kan een maximaal leereffect worden bereikt in de proeftuinen. Voor het programma is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar.