Op vrijdagmiddag 30 maart maakt de heer Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland, het resultaat bekend van de prijsvraag Energielab Nagele in MFC Het Rietveld. Bovendien geeft niemand minder dan Dirk Sijmons, één van Nederlands meest vooraanstaande specialisten op het gebied van duurzame energie en voormalig Rijksadviseur Landschap, een toelichting op de onontkoombare energietransitie door het opraken van de voorraad fossiele brandstoffen. Het belooft dus een feestelijke en interessante middag te worden voor Nagelezen en andere belangstellenden.

Programma 30 maart

15.00 uur: Inloop

15.30 uur: Start programma:

  • Welkom door Rutger Bergboer, voorzitter Energiek Nagele
  • Presentatie over de opgave van de energietransitie door Dirk Sijmons
  • Wethouder Poppe, over duurzame energie in Nagele
  •   Korte presentaties van de 4 ontwerpteams  o.l.v. Kees Duijvestein, hoogleraar TU Delft
  •   Bekendmaking van de winnaar door de heer Leen Verbeek ±17.00 uur: Afsluitende borrel

±17.00 uur: Afsluitende borrel

Aanmelden is niet noodzakelijk.

Op 30 maart wordt het resultaat van de prijsvraag Energielab Nagele bekend gemaakt bij een openbare bijeenkomst in Het Rietveld in Nagele. Met deze prijsvraag zoekt de Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele naar inspirerende oplossingen voor duurzame energie die het dorp een vooruitstrevende kwaliteitsimpuls kunnen bieden, en waardoor Nagele kan uitgroeien tot een energieneutraal dorp waarin het prettig blijft om te wonen. Hoe bestuurders, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij de energietransitie en de organisatie van het proces kunnen worden betrokken was een essentieel onderdeel van de opgave. De vier teams die door de jury werden geselecteerd om hun visie uit te werken, presenteren hun inzending onder leiding van Kees Duijvestein, alvorens juryvoorzitter Dirk Sijmons het resultaat van de prijsvraag bekend zal maken. U kunt zich nu aanmelden om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Lees meer.

In september is de Coöperatie Energiek Nagele in samenwerking met Architectuur Lokaal gestart met het uitschrijven van de prijsvraag ‘Open Oproep Energielab Nagele’ om het innovatieve en experimentele karakter van het dorp nieuw leven in te blazen. ‘We mochten in de afgelopen periode 29 inzendingen ontvangen met nieuwe en inspirerende oplossingen op het gebied van duurzame energie,’ vertelt Rutger Bergboer, voorzitter Energiek Nagele. ‘Uit deze inzendingen heeft de jury, onder voorzitterschap van voormalig Rijksadviseur Landschap Dirk Sijmons, vier visies geselecteerd voor het vervolg.’

Van algenteelt tot slim water gebruik
De jury, bestaande uit Dirk Sijmons (landschapsarchitect, adviseur H+N+S, vm. Rijksadviseur Landschap), Pi de Bruijn (architect, partner ArchitektenCie), Stefan Davids, (bewoner Nagele en tevens lokaal ondernemer), Kees Duijvestein (adviseur TVDH Architecten, em. hoogleraar Duurzame Ontwikkeling in de Gebouwde Omgeving TU Delft), Anneke Keur (bewoner Nagele) en Leen Verbeek (Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland), beoordeelde de inzendingen. Er zijn 4 visies geselecteerd voor het vervolg. ‘Alle 4 totaal anders; van algenteelt tot slim water gebruik. Overeenkomst tussen allen is wel dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van Nagele,’ licht Bergboer toe.

4 geselecteerde visie
Onderstaande teams zijn uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde van de prijsvraag.

  1. Margret Drok (Sacon), Jaap Kuin (Hogeschool Windesheim), Ad Hoogers (BOOM-Hoogers), Pieter Klep, Khing Go (Innax Gebouw & Omgeving) en Roel Vogelzang (Sacon) met ‘Nagele in Balans’; de ontwikkeling van maatwerkpakketten voor inwoners om balans te vinden tussen opwekking, opslag en gebruik van energie. In deze duurzame business case spelen de inwoners een centrale rol en profiteren zij van de opbrengsten (in geld, kwaliteit en leefbaarheid).
  2. M.H.W. de Gier (kbng architectuur | stedenbouw | restauraties) en stichting WarmBouwen met ‘Nagele, Viert!’; Transitie naar laag-temperatuur, hoog comfort. Transitie van individueel bezit naar collectief bezit. En transitie van nodeloos gebruik van kraanwater naar slim water gebruik / transitie van onbestemde, ongebruikte openbare ruimte naar collectief gebruik van die openbare ruimte.
  3. Koen Steegers (MANA landschapsarchitecten), Abel Coenen en David Huijben met ‘Poldervonk een blakend algenbaken’; Algenteelt vormt als veelbelovende energiebron de basis voor een nieuwe inrichting van Nagele en zijn buitengebied.
  4. Olv Klijn (FABRICations), Beta Office for Architecture and the City met ‘Terug naar de toekomst Nagele’s Vereniging Van Energie’; Duurzame energie biedt kansen om nieuwe samenhang te smeden, zeker wanneer de keten tot menselijke proporties wordt teruggebracht. Dan is energie niet meer iets abstracts dat van ver weg komt maar iets dat iedereen zou kunnen verwelkomen in zijn ‘back yard’.

De samenvattingen van deze vier visies, samen met de andere samenvattingen, leest u hier.

Vervolg
‘Het is nu aan deze 4 geselecteerde teams om hun visie verder uit te werken tot een structuurontwerp met business plan. We hopen dat de inwoners van Nagele hierbij betrokken worden en dat we op 30 maart 2018 een winnaar bekend kunnen maken. We willen dan tevens een tentoonstelling organiseren voor belangstellenden’, besluit Bergboer enthousiast. ‘Maar nog belangrijker is dat we de intentie hebben om het winnende ontwerp straks ook daadwerkelijk te realiseren. Want dat is ons belangrijkste uitgangspunt; een uitvoerbaar plan!’

The International Federaton of Landscape Architects (IFLA) heeft Dirk Sijmons onderscheiden met de IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award voor zijn opvallende bijdragen aan landschapsarchitectuur.

http://www.hnsland.nl/nl/publications/dirk-sijmons-winner-ifla-sir-geoffrey-jellicoe-awa